SajberFina

3. Funderingar i natten
Det sägs att det bara är diamant som kan skära i diamant.... då klurar jag på hur man kunde skära den första diamanten....