SajberFina

20 dagar
Dag 6 - En bild på vad som inverkar störst på mitt liv

Det är svårt att sätta en bild på vad som inverkar mest på mitt liv eftersom det inte är en sak. Men jag kan visa det så gott det går.Ja, det är ju då sång och musik som är en stor passion för mig. Hade det inte funnits musik i världen hade den varit grå och tråkig. Jag är tacksam för att jag har en hörsel så att jag kan höra alla vackra melodier och texter som finns. Och jag är också tacksam för att ha fått en någorlunda röst som gör att jag kan sjunga med och leva ut mina känslor via musiken.