SajberFina

Dagens I-landsproblem!
Min dator har inte tillräckligt bra prestanda för att klara av Tha Sims 3